Skip to main content

Historien bakom We+.
Från missbruk till motion.

”Kraften i gruppen är lösningen”

Plötsligt var det självklart. Oskar satt på tåget hem från Nämndemansgården i Skåne efter att under en vecka deltagit i ett familjeprogram för personer som lever nära någon med ett beroende. Nämndemansgården är ett av Sveriges bästa behandlingshem för alkoholister och drogmissbrukare. En grundpelare är att man inte klarar att göra förändringen till nykterhet själv, alla behöver hjälp av någon i en liknande situation för att bryta sitt beteendemönster.

Att hjälpa sig själv genom att hjälpa andra

Kraften i gruppen är enorm och är helt avgörande för att deltagarna ska lyckas med sin beteendeförändring, att hålla sig nykter. Varför inte nyttja kraften från gruppen till en annan beteendeförändring – att få in regelbunden motion i vardagen? Grundidén till We+ var född.

Med mindre grupper och regelbunden träning förändrar vi människors liv.

Regelbunden motion är nyckeln

De flesta är nog överens om att regelbunden motion förbättrar människors liv. Gladare, friskare, starkare människor som sover bättre och har mer energi att hantera sina dagliga utmaningar.

Kraften i den mindre gruppen

Genom att skapa en varm och positiv atmosfär och gemenskap i en mindre grupp som hjälper med uppmuntran, peppning, bekräftelse och positivt grupptryck så kan man lyckas även med de svåraste av beteendeförändringar.

Pepp och motivation + passande motionsform = träning som blir av.

Alla måste själva välja vad som passar dem

För att motion och träning skall blir en del av din vardag så måste den passa just din personlighet och just ditt liv. Därför måste tid, plats och form vara helt valfri: en rask promenad på lunchen, cirkelträning med vännerna eller löpträning inför maraton.

Träning som är roligt och socialt blir av

Genom tävlingar, där alla kan vara med på lika villkor, gör vi motion och träning roligt. Tävlingen blir en motiverande faktor som hjälper till så att motion och träning blir av samtidigt som det ökar sammanhållningen i gruppen och företaget.

I slutet är alla vinnare.

Om ni tillsammans lyckas som grupp har ni hjälpt både er själva och varandra till ett hälsosammare liv.

Gladare och smartare

Ökad motion gör dig starkare, gladare och förbättrar kreativitet och inlärning.

Minskar psykiska besvär

Ökad motion minskar stress, ångest, oro och förbättrar din sömn.

Motverkar sjukdomar

Ökad motion förebygger hjärt- och kärlsjukdomar, flera cancerformer, diabetes typ 2 etc.