Skip to main content
SammanhållningTräning

Friskvård på jobbet som faktiskt fungerar – siffror och resultat

Friskvård på jobbet
Friskvård på jobbet ökar medarbetarnas energi, stresstålighet och välmående. Men den stora utmaningen och den mest återkommande frågan när HR diskuterar sin hälsostrategi är: ”Hur når vi alla och inte bara de som redan är hälsosamma?”
Författare: Mikael Bredberg.
Läsning: 5 min.
Mikael Bredberg är en av grundarna till We+ som brinner för engagerande motionsaktiviteter som skapar sammanhållning och där alla kan vara med på lika villkor.

Visst är det kul att få med de som är hälsosamma, men den stora nyttan med friskvård på jobbet uppnår du först när du får med även de som inte brukar delta i företagets hälsoinitiativ – de som ofta fastnar hemma i tv-soffan istället för att komma iväg på träningen.

Därför har vi valt att fokusera våra siffror, statistik och våra tips kring det temat i denna artikel. Resultaten är hämtade från We+ egna hälsoutmaningar, vilket innebär tiotusentals medarbetare under flera års tid.

Vi har lagt upp artikeln i två delar, först redovisar vi statistik över hur stor andel av våra deltagare som är fysiskt inaktiva vid start samt vilka resultat de uppnår under aktiviteten. Därefter delar vi med oss av våra bästa tips över hur du får med de som inte brukar delta.

Att nå ut till alla och få dem att vara med – även de fysiskt inaktiva

Var tredje till var femte medarbetare som deltar i en aktivitet med We+ är fysiskt inaktiv* före start. Visst finns det skillnader mellan olika brancher, men de allra flesta företagen ligger i spannet 20% – 35% av inaktiva medarbetare.

Bland de som är anmälda till en aktivitet med We+ och anger sig själva som ”fysiskt inaktiva” vid starten, börjar hela 92 % att träna så pass mycket mer så att de inte längre räknas som ”fysiskt inaktiva” när aktiviteten avslutas. De får dessutom väldigt bra resultat när man mäter antal aktiva minuter per vecka. Mer om det nedan.

* Fysiskt inaktiva = motionerar mindre än en gång per vecka. Detta är vad de själva uppger när de startar sin aktivitet med We+.

inaktiva

Andel inaktiva deltagare vid start: 26% (mindre än 1 pass/vecka)

aktiveras

Andel inaktiva som aktiveras: 92 %

Fysisk aktivitet

Snitt minuter fysisk aktivitet per vecka för gruppen som startade som fysiskt inaktiva: 224 min.

Nya motionsvanor – med hjälp av kraften i gruppen

Kan man se att de fysiskt inaktiva medarbetarna faktiskt påbörjar nya, mer aktiva motionsvanor?

– Det kan vi faktiskt. Vi följer upp riskgruppen, alltså de som angivit att de är fysiskt inaktiva eftersom de motionerar mindre än en gång per vecka. Vi kan konstatera att i genomsnitt 92% av dessa har lämnat denna grupp under aktiviteten och börjat motionera. Tittar vi isolerat på denna grupp ser vi att de i genomsnitt varit fysisk aktiva 224 minuter per vecka under de veckor som aktiviteten har pågått, säger Mikael Bredberg på We+.

224 minuter motion per vecka under aktiviteten är nära genomsnittet för samtliga We+ deltagare (269 min/vecka) och långt över WHO:s rekommendationer på 150 min fysisk aktivitet per vecka för ett hälsosamt liv.

– Deltagarnas resultat innebär att de under aktivitetens period på 6-8 veckor faktiskt själva har fått uppleva hur bra de mår av regelbunden motion. Det är en rätt lång tid. De positiva effekterna av regelbunden motion känns i både huvud och kropp och är i sig den bästa reklamen för ett fortsatt aktiv liv, konstaterar Mikael.

”Vi kan konstatera att drygt 90% av våra deltagare som tidigare varit inaktiva kommer igång och börjar motionera under aktiviteten. Det är väldigt kul och gör oss väldigt stolta.”

 

/Mikael Bredberg, We+

Det viktigaste arbetet sker med andra ord innan aktiviteten startar så vi får så många som möjligt att anmäla sig. Får vi bara medarbetarna att anmäla sig är vi trygga att We+ kommer att aktivera de allra flesta som resultaten ovan visar. Våra bästa tips för att få dina medarbetare att anmäla sig till nästa hälsoaktivitet med friskvård på jobbet är:

Tips 1. Gör en sak i taget och gör det ordentligt – försök inte göra allt på en gång

Det är mycket svårare att identifiera och nå fram till en grupp om ni har flera olika fokus och målsättningar. Det är lockande att välja en lösning som berör alla delar, som stress, kost, motion, mindfulness och work/life balance. Tyvärr faller detta på sitt eget grepp. Det blir varken hackat eller malet och de faktiska resultaten uteblir. Ta en sak i taget och gör det ordentligt.

Tips 2. Utforma kommunikationen utifrån målgruppen

Hos många av We+ kunder finns en uttalad önskan att nå de som inte rör på sig, de som inte har varit med på tidigare hälsoaktiviteter. För att nå dem finns vissa viktiga saker att tänka på:

  • Använd ett mjukt angreppssätt. Tona ner tävlingsmomentet och lyft fram teamkänsla och sociala delar med pepp och uppmuntran.
  • Involvera ledare och chefer i organisationen. Säkerställ att de får information om syfte och mål med aktiviteten och be dem hjälpa till med att inspirera medarbetarna till att anmäla sig. Fokus ligger här på att alla kan vara med oavsett nuvarande kondition eller träningsvana.
  • Komma igenom bruset. Använd flera olika kanaler för att informera och påminna medarbetarna om att anmäla sig, som epost, posters, intranät, måndagsmöten etc. Minst två påminnelser brukar behövas.

Genom att skapa en varm och positiv atmosfär och gemenskap i en mindre grupp som hjälper med uppmuntran, peppning, bekräftelse och positivt grupptryck kommer riskgruppen igång med regelbunden träning. Och när man väl kommit igång med en vana är det mycket lättare att fortsätta. Det är hemligheten med We+.

Det leder i sin tur till att hälsoarbetet med friskvård på jobbet ger önskad effekt, både för individen och organisationen.

Gör man det rätt så funkar det. Nu är det upp till er! Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur du kan använda We+