Skip to main content
SammanhållningTräning

En global hälsoaktivitet som engagerar och enar företaget

hälsoaktivitet
Hur svetsar man samman företag som är utspridda på olika arbetsplatser i olika orter och i olika länder?
Hur får man alla medarbetare att känna sig sedda och trots interkulturella skillnader känna att man tillhör en stark företagskultur, som både tar samhällsansvar och bryr sig om medarbetarnas välmående?
Författare: Oskar Boding.
Läsning: 5 min.
Oskar Boding är en av grundarna till We+ och brinner för att skapa nya vanor med regelbunden träning och genom det förändra människors liv.

En online-baserad global hälsoaktivitet med gamification och koppling till CSR har många positiva effekter både för individen och organisationen.

– Ett vanligt problem i globala organisationer är att man tänker för lokalt vad gäller friskvård- och hälsoaktiviteter. Men de geografiska gränserna utgör inte längre något hinder. Medarbetare tycker det är kul och blir ofta extra engagerade och motiverade då de får interagera med kollegor och team från andra länder och kulturer, säger Oskar.

Enkelhet lönar sig

En global hälsoaktivitet måste vara enkelt utformad för att organisationen effektivt skall nå ut med kommunikation i alla länder. Att involvera för många områden på en gång (som exempelvis stress, kost, träning, vardagsmotion och mindfulness) gör att deltagarantalet blir lågt och ett fåtal orkar vara med under hela aktiviteten. 

Kombinera med välgörenhet

Att koppla på CSR är ett bra sätta få personalens uppmärksamhet och öka deltagarantalet. Ett exempel är att organisationen skänker 1 EUR för varje motionspass till välgörenhet eller planterar ett träd för varje träningspass som görs. Både engagemang och välbefinnande ökar när deltagarna känner att de bidrar till något värdefullt.

”We+ har hjälpt oss att svetsa samman personalen på olika avdelningar i UK, Italien, Belgien, Holland, Sverige och Norge. Alla peppade varandra med träningspass och foton från olika delar av Europa. Nivån på engagemanget var mycket högre än vi någonsin drömt om.”

Freya Powell
HR Swisslog
En gemensam hälsoaktivitet
med många fördelar:

Employer branding

We+ erbjuder hälsoaktiviteter där fokus ligger på att få med alla, oavsett träningsbakgrund och var i världen de befinner sig. Du enar ditt företag och stärker er employer branding genom en hälsoaktivitet som passar alla. Dessutom får man anställda som är mer hälsosamma, produktiva och engagerade.

Fungerar i globala organisationer

Aktiviteterna som We+ erbjuder är helt online-baserade. Aktiviteterna är enkla att rulla ut och kommunicera, de är enkla att genomföra var man än befinner sig och tar hänsyn till olika språk och tidszoner.

Viktigt att alla kan vara med

De aktiviteter som vi arrangerar ger kraftfulla och mätbara resultat. För deltagarna är de lättsamma tävlingar där alla kan vara med på lika villkor. Man kan utmana varandra mellan företagets avdelningar och länder, eller skapa valfria indelningar av grupper för att passa företagets kultur.

Ett nytt sätt att umgås

I aktiviteterna står kollegornas relationer och engagemang i centrum. Aktiviteterna är ett nytt sätt att umgås som inte har några geografiska hinder. Genom dem sätter man gruppen i centrum och stärker team-building på ett naturligt sätt. De ger det stöd som behövs för att förändra ett beteende inom fysisk aktivitet.

Stärker både företaget och individen

Aktiviteterna stärker företagets profil och kultur inom hälsa och välmående. De blir en utmaning som kan anpassas för att förstärka företagets existerande värderingar. För att till exempel stärka employer branding ytterligare kan man integrera en CSR-koppling där företaget skänker pengar för varje motionspass till ett gemensamt CSR-projekt.

Omfattande hälsorapport

När aktiviteten avslutas får man en omfattande hälsorapport med statistik, analys och kommentarer. Men kanske allra viktigast är att aktiviteterna normalt även leder till att deltagarna fortsätter med en högre nivå på sitt motionerande än innan, och därmed ökar sitt välmående och sin produktivitet.
Kontakta We+ idag för en kostnadsfri demo och genomgång.

Vi visar hur det fungerar och tillsammans kan vi titta på hur det skulle passa i just din organisation.

Några av våra kunder

Sammanhållning

We+ lanserades för att stärka gemenskapen under en pandemin. Resultatet blev fantastiskt även för hälsan. Nu startar de sin tredje utmaning.

Globalt

Sandvik Rock Tools har gjort fyra globala aktiviteter med We+ som enar och sprider glädje till kollegorna i över 20 länder.

Safety Week

We+ lanserades för tusentals medarbetare som en del av Skanskas årliga Safety week och blev en stor succé.

Uppslutning

En gedigen informationskampanj resulterade i att 75 % av medarbetarna anmälde sig till  ”Canon Stronger Together”.

+ 88%

Kraftfulla resultat. Kollegorna på Electrolux ökade motionsnivån med 88% i snitt under aktiviteten med We+.

Socialt

För Spotify var den sociala interaktionen i We+ viktigast. Ett enkelt, hälsosamt och socialt sätt att ena en globalt spridd arbetskraft.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev