Skip to main content
Okategoriserad

We+ ökar fokus på mental hälsa

mental hälsa

Vi på We+ har alltid strävat efter att erbjuda de mest omfattande och effektiva hälsofrämjande tjänsterna för företag. Med den ökande insikten om vikten av mental hälsa, har vi nu byggt vidare på vår tjänst för att inkludera ett starkt fokus på detta område.

Varför är mental hälsa viktigt för företag?

Många företag inser idag att medarbetarnas mentala välmående är avgörande för deras prestation och trivsel på arbetsplatsen. Stress, oro och bristande motivation kan ha allvarliga konsekvenser för både individen och företaget. Genom att aktivt arbeta med mental hälsa kan företag förbättra arbetsmiljön, öka produktiviteten och minska sjukfrånvaro. Men hur gör man detta på ett effektivt sätt?

Vi på We+ hjälper redan sedan tidigare medarbetare inom två viktiga områden: fysiskt och social hälsa, dvs träning och socialt sammanhang. Regelbunden motion minskar stress, nedstämdhet, oro och ångest, och ger oss större möjlighet att hantera känslor och tankar på ett effektivt sätt. Att känna sig sedd och ha starka sociala relationer är också avgörande för glada och friska medarbetare. Men nu lägger vi även till ytterligare en viktig pusselbit, i och med vårt nya fokus på mental hälsa!

En ny era av hälsofrämjande tjänster – med fokus på mental hälsa

Vi har tagit fram nya komponenter i vår tekniska plattform som möjliggör skräddarsydda lösningar för att främja medarbetarnas mentala hälsa. Varje företag är unikt och därför är våra tjänster helt anpassningsbara. Vi erbjuder en rad olika lösningar som kan skräddarsys efter just ditt företags behov och mål.

Mindfulness och hälsosamma val i vardagen

Mindfulness är en central komponent i vårt hälsoerbjudande. Vi erbjuder olika former av mindfulnessövningar och tekniker som hjälper dina anställda att hantera stress och öka sitt mentala fokus. Dessutom ger vi praktiska råd om hälsosamma val i vardagen som kan förbättra både kropp och själ.

Peppa varandra till motion och hälsosamma val

Genom en "mjuk tävling" eller gamification inom området skapar vi ytterligare motivation och pepp. Att kämpa för något tillsammans i grupp förbättrar inte bara individers hälsa, utan det stärker också sammanhållningen och teamkänslan inom företaget.

Inspirerande innehåll och lärande

För att stödja ert företags fokus på mental hälsa erbjuder We+ möjligheten att skapa och schemalägga inspirerande innehåll såsom artiklar, videor och tutorials. Dessa kan planeras in på specifika tider och dagar för att maximera engagemang och nytta för era medarbetare.

Hälsorapporten ger insikter

Efter avslutad aktivitet firas vinnarna och företaget får en omfattande hälsorapport. Tack vare vår plattform får du tillgång till data och insikter som hjälper dig att förstå och förbättra både fysisk och mental hälsa på arbetsplatsen.

Anpassa tjänsten efter era behov

Våra kunder har friheten att välja vilket område de vill fokusera på. För att täcka flera hälsoperspektiv rekommenderar vi att ni genomför en höst- och en våraktivitet med olika fokus. Detta gör det möjligt att uppnå djupare insikter utan att överbelasta med för mycket information samtidigt.

Är ni redo att förbättra ert företags mentala hälsa?

Vill ni veta mer om hur ni kan integrera mental hälsa i ert företags hälsoarbete? Boka en konsultation med en av våra experter idag och låt oss tillsammans skapa en arbetsplats där alla mår bra och presterar på topp.