Skip to main content
SammanhållningTräning

Bättre hälsa med välgörenhet & CSR – 4 tips för en effektiv kombination

Bättre hälsa och CSR genom välgörenhet
Att kombinera en aktivitet för bättre hälsa med välgörenhet och CSR ger väldigt bra effekt. När varje träningspass ger något positivt, både för andra och för en själv, är det mycket lättare att komma igång. Här är fyra starka tips på hur du lyckas.
Författare: Mikael Bredberg.
Läsning: 5 min.
Mikael Bredberg är en av grundarna till We+ som brinner för engagerande motionsaktiviteter som skapar sammanhållning och där alla kan vara med på lika villkor.

Många fördelar med en hälsoaktivitet

En aktivitet för bättre hälsa som kombineras med välgörenhet och CSR blir en synnerligen effektiv kombination på flera plan. En väl genomförd hälsoaktivitet som företaget ordnar för sina anställda ger stora positiva effekter och är väldigt lätt att räkna hem. Man stärker sammanhållningen och energin på företaget, samtidigt som träningen ger flera positiva hälsoeffekter hos de anställda. Sjukfrånvaron minskar, sömnen förbättras och koncentrationsförmågan ökar. Utmaningen brukar vara att få med så många som möjligt på tåget och även de som vanligtvis inte brukar vara med på företagets friksvårdsaktiviteter.

Nyckeln är att att öka deltagarnas motivation och engagemang

När hälsoaktiviteten kombineras med välgörenhet och CSR kan ni lägga till en ytterligare dimension, som är mycket effektiv: Varje träningspass bidrar till välgörenhet och något positivt till fler än den person som genomför passet. Det gör att individens motivation att träna ökar, såväl som engagemanget från medarbetarna. Sammantaget blir detta en nyckel till att få bättre hälsa, samtidigt som man positivt stärker medarbetarnas bild av företaget som empatiskt och ansvarstagande.

Exempel på kunder och urval av organisationer

Några av våra kunder som framgångsrikt har lyckats med detta är Sandvik, Klarna, Fujitsu, Danske Bank, Swisslogg och PWC. Här är ett urval av de mottagande välgörenhetsorganisationerna:

”We+ har hjälpt oss att svetsa samman personalen på olika avdelningar i UK, Italien, Belgien, Holland, Sverige och Norge. Alla peppade varandra med träningspass och foton från olika delar av Europa. Nivån på engagemanget var mycket högre än vi någonsin drömt om.”

Freya Powell
HR Swisslog

4 tips på hur lyckas kombinera bättre hälsa
med välgörenhet och CSR:

1

Välj rätt ändamål och välgörenhetsorganisation

Utgå från ditt företags värderingar och kärnvärden. I större organisationer finns oftast en CSR-strategi med tydliga ändamål och organisationer som passar in. Gräv där du står. Är ni ett tillverkande bolag ligger det nära att leta efter välgörenhetsorganisationer med fokus på miljö, barnarbete, rättigheter inom låglönearbeten, m.fl.
2

Välj rätt upplägg utifrån din budget

Om man har en budget som är större, eller flexibel, är det bra att göra upplägget enkelt, generöst och kommunikativt. Det kan vara att man skänker 10kr per pass, eller ett träd per pass. Utmaningen är ofta att det kräver större belopp och att det är osäkert vad den slutliga summan hamnar på. Om man har en mindre eller fast budget är det bra att fokusera på en kortare period, där t.ex. varje pass under vissa veckor ger ett visst antal konor. Man kan använda en stegmodell där man skänker ett visst antal kronor när man uppnått ett visst antal pass. Eller så använder man en snittmodell där man skänker ett visst belopp när man uppnår ett visst antal pass i genomsnitt per vecka.
3

Engagera medarbetarna med löpande uppdateringar

Engagera personalen och deltagarna med en tydlig insamlingsbössa eller mätare som varje individ kan påverka. Mest effektivt brukar vara att både visa vad respektive medarbetare bidragit med samt läget för hela aktiviteten. Informera och utbilda medarbetarna om ändamålet och organisationen. Det går både i We+ app och på ert intranät. We+ kunder väljer oftast att dedikera ett eget socialt flöde i We+ appen med utbildande videor och bilder från organisationens arbete.
4

Bli inte lurad - gör hemläxan innan

Var noga med att kontrollera att det är en seriös och etablerad verksamhet som ni skänker pengarna till. Detta gäller givetvis i högre grad när man går utanför de vanligaste organisationerna. Kolla basfakta att organisationen har 90-konto (om de är i Sverige). Googla! Koppla in och ta hjälp av er CSR-avdelning om det finns. Du kan ta nytta av Svensk Insamlingskontroll där man kan söka på godkända 90-konton, få mer information, se nyckeltal med mera.
Vill du ha hjälp med att skapa en aktivitet som kombinerar bättre hälsa, välgörenhet och CSR?

Vi skapar effektiva hälsoaktiviteter där alla kan delta på sina egna villkor, oavsett träningsbakgrund. Vi jobbar med flera av Sveriges största företag och kan skapa en aktivitet som passar er. Kontakta oss på We+.

Boka demo!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för tips på bättre hälsa