Skip to main content
Träning

Lyckas med din hälsoutmaning – 7 tips

Hälsoutmaning
Har ni bestämt er för att satsa på en hälsoutmaning? Grattis! Det är ett stort steg i rätt riktning. Men det finns en del fallgropar som man ska undvika. Och knep för att verkligen få det mesta utav sin satsning. Här kommer våra sju bästa tips!
Författare: Oskar Boding.
Läsning: 5 min.
Oskar Boding är en av grundarna till We+ och brinner för att skapa nya vanor med regelbunden träning och genom det förändra människors liv.

En hälsoutmaning som får medarbetarna att komma igång!

En hälsoutmaning är ett smart sätt att motivera sina medarbetare att få in regelbunden motion i vardagen. Genom att bryta stillasittande rutiner och nyttja kraften i gruppen hjälper du dem igång med sin träning.

Regelbuden träning får medarbetarna att må bra, förbättra självkänslan och minska sjukfrånvaro.  Men ökad motionsnivå innebär även förbättrad syreupptagningsförmåga som leder till ökad produktivitet vilket experter anser är den största vinsten för arbetsgivare.

För att få bästa möjliga resultat krävs att man genomför hälsoutmaningen på rätt sätt. Det som lätt händer annars är att man får för få deltagare, att engagemanget blir lågt eller att medarbetarna tycker att det blir något jobbigt istället för något positivt.

Å andra sidan, om man gör rätt, är belöningen desto större! Många av de företag vi har jobbat med har fått fantastiska resultat och de allra flesta gör inte bara en hälsoutmaning, utan flera stycken, för att medarbetarna tycker att det är både kul och att det gett bra resultat.

Vi har många års erfarenhet av att jobba med hälsoutmaningar för Sveriges allra största företag – så vet vi hur de företag som lyckats allra bäst har gjort. Det vill vi dela med oss av till dig!

"Vi lägger stor vikt vid att lansera hälsoutmaningen på ett kul och spännande sätt och vi vill attrahera dem som inte tränar så mycket i vanliga fall. Det är viktigt att få med cheferna i ett tidigt skede så de kan skapa buzz och inspirera sina team”
Kristina Forsmark-Matsson, Human Resources Director, Canon i Sverige om hur de upprepade gånger fått överraskande stort engagemang i sin hälsoutmaning
7 tips för att lyckas med er hälsoutmaning
1

Välj en aktivitet som är rolig

Välj en aktivitet som skapar bra teamkänsla och sammanhållning, med låga trösklar, där alla kan vara med på lika villkor. Skräddarsy sedan aktiviteten efter företagets look and feel och anpassa aktivitetens upplägg efter företagets kultur. Var noga med att välja ett namn som fungerar även andra och tredje gången ni kör hälsoutmaningen.
2

Var enkel och tydlig

Intresset att vara med och engagera sig ökar ju enklare upplägget är. Undvik att klämma in alla hälsoaspekter i en och samma aktivitet. Dels kan det kännas jobbigt med ”för mycket på en gång” och dessutom är det svårare att få stor uppslutning. Om omvandling måste ske mellan t.ex. minuter, kalorier, steg m.m. blir det plötsligt krångligt och då är det många som ger upp.
3

Kommunikation är avgörande

Sätt en plan och ett körschema som du följer steg för steg. Låt gärna ledningsgruppen vara avsändare och involvera chefer från start. Alla har mycket att göra och det är lätt att aktiviteten försvinner i bruset. Skicka reminders på inbjudan till hälsoutmaningen upprepade gånger. Låt cheferna peppa sina team att vara med. Ihärdighet och engagerade chefer är viktigt för att få intresse och högt deltagarantal.
4

Kort och återkommande

Den bästa effekten får de hälsoutmaningar som är korta (4-6 veckor) och återkommande (upprepade aktiviteter, till exempel varje halvår eller varje år, 3 gånger i rad). Alla skall kunna vara med och alla ska klara av utmaningen. Känslan efteråt ska kännas positiv och när medarbetarna frågar ”När kör vi igen?”, då vet man att man har lyckats!
5

Lyft alla - istället för några få

Om det finns ett tävlingsmoment involverat, lägg fokus i kommunikation och fysiska priser på den ansträngning som hela företaget gör eller den större delen av deltagarna som gjort en positiv förändring, istället för att lyfta fram enskilda individer eller grupper.
6

Uppmuntra, peppa och beröm!

Fortsätt att vara aktiv med kommunikationen under aktivitetens gång. Uppmuntra medarbetare och ge dem beröm för deras prestationer. Använd ”levande och glad” kommunikation under aktiviteten som t e x ett collage med foton på medarbetare i kombination med positiv statistik.
7

Analysera och följ upp

Avsluta hälsoutmaningen med en prisceremoni där ni återigen berömmer hela organisationens insats. Boka uppföljningsmöte med leverantör där ni analyserar statistik från utmaningen och samlar in feed-back från användarna. Skriv ner tankar och idéer och planera in ett datum för en uppföljande aktivitet.
Välkommen att kontakta oss för en kort konsultation om hur du lyckas med din hälsoutmaning.

I slutet är alla vinnare.

Om ni tillsammans lyckas som grupp har ni hjälpt både er själva och varandra till ett hälsosammare liv.

Gladare och smartare

Ökad motion gör dig starkare, gladare och förbättrar kreativitet och inlärning.

Minskar psykiska besvär

Ökad motion minskar stress, ångest, oro och förbättrar din sömn.

Motverkar sjukdomar

Ökad motion förebygger hjärt- och kärlsjukdomar, flera cancerformer, diabetes typ 2 etc.

”En hälsoutmaning uppmuntrar dina medarbetare till ett mer aktivt liv, vilket bidrar till en friskare arbetsplats och därmed minskade kostnader. Dessutom är det ett perfekt sätt att visa medarbetarna hur viktiga de är.”

/ Oskar Boding, We+

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev