Skip to main content
CaseSammanhållningTräning

Nokia motionerar för både hjärta och hjärna

Att motion och träning leder till ökad livskvalitet känner nog alla till – du blir gladare, orkar mer och sover bättre. På jobbet blir du mer fokuserad och får mer energi när du kommer hem efter en arbetsdag.
Pandemin med mycket hemmajobb gav visserligen större frihet på många sätt, men Nokia i Kista har även sett negativa hälsoeffekter.
Intervju med: Daniel Widh.
Läsning: 5 min.
Daniel Widh är säljansvarig på Nokia.

Daniel Widh, säljansvarig på Nokia berättar:

– Motivationen och sammanhållningen under pandemin blev lidande. Dessutom såg vi i medarbetarundersökningar att många upplevde jobbet som stressigare och att de i själva verket jobbade fler timmar trots att de sparat in restiden genom att jobba hemma. Det verkade ha blivit svårare att separera jobb och fritid.

Det blev startskottet för samarbetet med We+, en hälsoutmaning som fick namnet “Nokia Active Together”. Daniel fortsätter:

– Vi ville hitta “Corona-säkra” aktiviteter för att stärka sammanhållningen på kontoret. Utöver det sociala, ville vi hjälpa medarbetarna att komma igång med träningen, för att minska stressnivån, fylla på med energi, hålla hjärnan i trim och förebygga sjukdomar.

We+ passar alla – från nybörjare till elitmotionär

På Nokias kontor finns en stor variation av anställda, från olika bakgrunder och med helt olika inställning till träning – alltifrån nybörjare till elitmotionärer. Många är också i medelåldern, så de gemensamma träningsaktiviteterna behövde också anpassas till de fysiska förutsättningarna.

– Många träningsappar och teamaktiviteter riktar sig huvudsakligen till elitmotionärer, men vi ville hitta ett koncept som var motiverande för alla – inte bara de som springer ultramaraton. Upplägget med We+ har passat oss väldigt bra, säger Daniel Widh.

Två pass i veckan

86% av deltagarna motionerade två pass i veckan eller mer, något som bör ha visat sig i form av ökat fokus och produktivitet.

Ökad motionsnivå

Deltagarna ökade motionsnivån med 58% och motionerade i snitt 4,6 pass per vecka i snitt.

Fysisk aktivitet

Deltagarna motionerade 352 min per vecka i snitt, vilket är långt bättre än WHO’s tuffa rekommendationer på 150 min för ett hälsosamt liv.

Motion är världens bästa medicin

Vetskapen om att fysisk aktivitet förebygger stress, depression, koncentrations- och minnesproblem och åldrande av hjärnan gör beslutet att erbjuda hälsofrämjande aktiviteter enkelt för Nokia. Forskning visar att motion är en kostnadsbesparing för företag, i form av lägre sjukfrånvaro och minskad rehabilitering. Nokia tar många initiativ för att stärka välmående och hälsa, både fysiskt och mentalt.

Utöver att alla medarbetare får friskvårdsbidrag erbjuds hälsokontroller och förebyggande åtgärder för att i god tid identifiera risker innan någon hamnar i ohälsa. Det arrangeras gemensamma aktiviteter för att stärka både hälsan och gemenskapen, där “Nokia Active Together” var en av dem. När undersökningar visade på ökad stressnivå under pandemin blev alla anställda erbjudna en ledig “recharge day”, för att uppmuntra till tid för reflektion och motion.

”Många träningsappar och teamaktiviteter riktar sig huvudsakligen till elitmotionärer, men vi ville hitta ett koncept som var motiverande för alla – inte bara de som springer ultramaraton. Upplägget med We+ har passat oss väldigt bra”

 

/Daniel Widh

Miniteam motiverade medarbetarna till motion

Många av Nokias Sverigeanställda arbetar i globala team och en del har sin närmaste chef utomlands. För att skapa en sammanhållning och vi-känsla har alla anställda i Sverige delats upp i mindre grupper om ca 8–10 personer, med syfte att driva frågor som är relevanta för alla anställda i Sverige eller som rör kontoret i Kista.

– Så lagindelningen var redan klar. Alla team hade dessutom en representant i den svenska ledningsgruppen, så vi utbildade först ledarna som fick ansvar för att sälja in We+ till sitt team och pusha dem att göra sitt bästa, förklarar Daniel Widh.

Statistiken visar starka resultat

På Nokia​​ peppade deltagarna varandra över 3000 gånger med likes, kommentarer, foton och videos vilket är ett bevis på att We+ var uppskattat av deltagarna.

De motionerade 4,6 pass per vecka i snitt. Som referens visar en undersökning att 40% av stockholmarna tränar mindre än ett pass per vecka och 25% tränar aldrig.

Deltagarna ökade motionsnivån med 58% i snitt. 86% av deltagarna motionerade två pass i veckan eller mer, något som bör ha visat sig i form av ökat fokus och produktivitet. Deltagarna motionerade 352 min per vecka i snitt, vilket är mycket positiva siffror.

24% motionerade ett pass i veckan eller mindre innan We+ startade och bara 5% fanns kvar i denna grupp under aktiviteten.

– Vi lyckades alltså engagera många som annars motionerar lite eller inte alls. Det är viktigt och ett steg mot en mer hälsosam livsstil för våra anställda, avslutar Daniel Widh.

Läs mer om Nokias arbete med hållbarhet och välmående