Skip to main content
CaseSammanhållningTräning

SKF:s hälsosuccé med We+: Ett recept för en bättre arbetsplats

skf halsoutmaning

SKF:s senaste hälsoutmaning med We+ har satt en ny standard för hur företag kan jobba med hälsa och välmående. De har inte bara förbättrat sina anställdas hälsa, utan också lyckats skapa en starkare känsla av gemenskap och sammanhållning inom företaget.

Hannah SKF
Intervju med: Hannah Forsberg Svensson, SKF.
Läsning: 5 min.

Ett socialt uppsving

Hannah Forsberg Svensson från SKF berättar om hur deras medarbetare tog till sig hälsoutmaningen: ”Våra medarbetare engagerade sig verkligen med personliga bilder, filmer och gemensamma aktiviteter. Det här skapade en helt ny och mer levande känsla än vad vi tidigare upplevt med traditionella hälsoutmaningar.” Det här sociala engagemanget är kärnan i We+’s framgång hos SKF.

Inkludering och flexibilitet

En viktig del av We+ framgång var att alla på företaget kunde delta på sina egna villkor. Det fanns inga krav eller förväntningar – alla former av motion var välkomna. Det här tillvägagångssättet gjorde att alla kände sig inkluderade och värdefulla.

Kraftig minskning

Det blev en kraftig minskning av inaktiva medarbetare – från 22% till 4% – vilket motsvarar en minskning på cirka 82%.

Ökad motionsnivå

Deltagarna ökade motionsnivån med 60% och motionerade i snitt 4,4 pass per vecka i snitt.

Engagemang

Det stora sociala engagemanget var tydligt med sina 190 000 interaktioner (bilder, filmer och inlägg).

Mätbara hälsosamma resultat

Resultaten hos SKF var imponerande. Medarbetarna ökade sitt genomsnittliga antal träningspass till 4,4 per vecka, vilket är en betydande förbättring jämfört med hur det såg ut innan We+.

En ökad regelbunden fysisk aktivitet bidrar inte bara till förbättrad fysisk hälsa, utan även till ökad mental klarhet och produktivitet. Genom att stärka kroppen och sinnet minskar också känslor av oro, ångest och stress, vilket i sin tur kan leda till minskad sjukfrånvaro.

Dessutom är förmågan att ha ork och energi kvar till privatlivet efter arbetsdagens slut en viktig aspekt av en balanserad livsstil, något som SKF:s medarbetare nu kan uppleva mer av. Satsningen på hälsa gynnar inte bara den individuella medarbetaren, utan hela företaget.

”Vårt arbete med We+ har visat väg för hur vi kan skapa en hälsosammare och mer engagerad arbetsplats. Genom att investera i våra medarbetares hälsa har vi inte bara sett förbättrade hälsoresultat, utan också en ny nivå av sammanhållning inom företaget.”

 

/Hannah Forsberg Svensson, SKF

Hannah SKF

Support som imponerar

We+ support var också en avgörande faktor för framgången. Hannah Forsberg lyfter fram detta: ”We+ var alltid snabba på att svara, oavsett tid på dygnet. För ett stort företag som vårt är denna typ av support avgörande för att kunna genomföra en sådan här hälsoutmaning.”

Framtiden för hälsosamma arbetsplatser

SKF:s samarbete med We+ är mer än bara en hälsohälsoutmaning; det är en förändring av hela företagskulturen. Genom att prioritera hälsa och välmående, har SKF inte bara förbättrat sina anställdas hälsa, utan också skapat en starkare och mer sammanhållen arbetsstyrka.

SKF:s hälsoutmaning med We+ ett starkt exempel som visar att när man sätter hälsa i centrum, kan resultatet bli en mer produktiv och sammanhållen arbetsstyrka.