Skip to main content
CaseSammanhållningTräning

Starkare företagskultur genom hälsa och gemenskap

ramudden halsoutmaning

Med We+, har Ramudden Global inte bara tagit ett stort steg framåt vad gäller de anställdas hälsa – de har även skapat en mer sammanhållen global företagskultur.

Framtiden för stärkt företagskultur

Ramudden Globals resa med We+ illustrerar kraften i att sammanväva hälsa och gemenskap för att bygga en stark företagskultur.

Detta är speciellt relevant för HR-chefer, företagsledare och hälsospecialister som söker effektiva sätt att engagera och motivera sina anställda, minska sjukfrånvaron och behålla personal.

”We+ har inte bara förbättrat vår fysiska hälsa, utan även spelat en central roll i att skapa en starkare känsla av gemenskap och samhörighet inom vår nya globala organisation.”

 

/Viktoria Sahlsten på Ramudden Global

Smart sätt att ena ett företag

Ramudden Globals utmaning är att deras medarbetare är utspridda i hela världen. Men i och med att We+ anpassar sig, genom att erbjuda plattformen på flera språk och anpassa innehållet efter lokala förhållanden, kunde en inkluderande och tillgänglig upplevelse för alla anställda säkerställas.

Medarbetare från skilda kulturer och länder kunde mötas, umgås och stötta varandra, oavsett vart de befann sig. Detta var avgörande för Ramudden Global som strävade efter att ena sina anställda som är spridda över hela Norden samt delar av Europa och Kanada.

Imponerande resultat för Ramudden Global Wellness Challenge

Hälsoutmaningen genererade imponerande siffror för Ramudden Global. Med över 167 000 interaktioner genom likes, kommentarer, foton och videor, lyckades medarbetarna öka sitt veckosnitt av motion till 4,7 pass. Detta överträffar inte bara WHO:s rekommendationer utan visar även en ökning av motionsnivån med 71%.

Viktigare än siffrorna är dock den märkbara förändringen i livsstil och välbefinnande som programmet medförde för de anställda.

interaktioner

323 sociala interaktioner/ medarbetare i ”Ramudden Global Wellness Challenge” (bilder, filmer och inlägg).

Ökad motionsnivå

Deltagarna ökade motionsnivån med 71% och motionerade i snitt 4,7 pass per vecka i snitt.

Engagemang

Det stora sociala engagemanget var tydligt med sina 167 000 interaktioner (bilder, filmer och inlägg).

Ramudden-Global_mobil
1

Så här gjorde Ramudden Global sin hälsoutmaning

På startdagen skickade We+ ett mail med inloggningslänk till alla anmälda deltagare. Efter tre klick var de igång och träffade sin grupp online på ca 10 kollegor som skulle umgås och peppa varandra under aktiviteten.
2

Engagemang, sammanhållning, gemenskap

Varje gång de motionerat delade de sitt pass med sin grupp. Med foton, videos och uppmuntrande kommentarer stöttade och peppade medarbetarna varandra att motionera. Alla motionerar hur de vill, när de vill och utifrån sin egen nivå.
3

Lika villkor gjorde att alla kände sig inkluderade

Ett pass är minst 30 minuter sammanhängande motion där man får upp puls och blir lätt andfådd. All typ av motion räknas och alla pass är värda lika mycket. En promenad är lika mycket värt som ett maraton.
4

Grupperna tävlade med varandra

Grupperna inom företaget tävlade med varandra i antal pass per vecka, största förbättring och bästa pepp. Aktiviteten avslutades med utdelning av We+ Awards inom respektive kategori. Efter avslutad aktivitet skickade We+ även en omfattande hälsorapport med statistik och analys.

En kul hälsoutmaning för alla

We+ står ut med sitt inkluderande upplägg där varje aktivitet, oavsett intensitet, är lika värderad. Detta gör att varje medarbetare kan delta utifrån sina egna förutsättningar, vilket är viktigt för att bygga en känsla av gemenskap och jämlikhet inom en diversifierad organisation.

Helhetslösning från We+ med support och stöd

We+ erbjuder omfattande support och stöd genom hela aktiviteten, från planeringsfasen till genomförandet och uppföljningen. Detta helhetsstöd har varit viktigt för Ramudden Globals framgång med deras hälsoutmaning.

ramudden halsoutmaning

Boka en gratis konsultation

Om ni är nyfikna på att utforska möjligheterna med en stärkt företagskultur och hälsa, tveka inte att höra av er till oss för en konsultation. Vi är här för att stödja er på vägen mot en förbättrad arbetsplats och välmående för alla medarbetare.